الکتروگیربکس ایلماز

الکتروگیربکس 3 کیلووات 59 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 3 کیلووات 59 دور هالو شفت ایلماز

41,360,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 4 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 4 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

44,650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 5/5 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 5/5 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

49,350,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 7/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 7/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

86,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 0/37 کیلووات 60 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 0/37 کیلووات 60 دور هالو شفت ایلماز

13,400,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1/1 کیلووات 38 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 1/1 کیلووات 38 دور هالو شفت ایلماز

23,100,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 1/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

27,700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 1/5 کیلووات 101 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 1/5 کیلووات 101 دور هالو شفت ایلماز

23,780,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2/2 کیلووات 33 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 2/2 کیلووات 33 دور هالو شفت ایلماز

39,950,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 2/2 کیلووات 101 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 2/2 کیلووات 101 دور هالو شفت ایلماز

26,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس مهندسی آرد کار صنعت

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-خیابان باقرخان غربی - پلاک 92 - طبقه 5 - واحد 14- کدپستي 1441633587

موبایل : 09351271920

تلفن : 021-88217327

وب سایت : www.behsanat.com