محصولات و خدمات

الکتروموتور 30 کیلووات 1000 دور گاماک

الکتروموتور 30 کیلووات 1000 دور گاماک

80,370,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 22 کیلووات 3000 دور گاماک

الکتروموتور 22 کیلووات 3000 دور گاماک

47,400,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 22 کیلووات 1500 دور گاماک

الکتروموتور 22 کیلووات 1500 دور گاماک

49,800,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 18/5 کیلووات 1500 دور گاماک

الکتروموتور 18/5 کیلووات 1500 دور گاماک

45,700,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 18/5 کیلووات 3000 دور گاماک

الکتروموتور 18/5 کیلووات 3000 دور گاماک

34,600,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 7/5 کیلووات 3000 دور گاماک

الکتروموتور 7/5 کیلووات 3000 دور گاماک

17,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 11 کیلووات 1500 دور گاماک

الکتروموتور 11 کیلووات 1500 دور گاماک

29,230,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 15 کیلووات 1500 دور گاماک

الکتروموتور 15 کیلووات 1500 دور گاماک

35,150,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروموتور 15 کیلووات 3000 دور گاماک

الکتروموتور 15 کیلووات 3000 دور گاماک

30,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 عدد

الکتروگیربکس 3 کیلووات 59 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 3 کیلووات 59 دور هالو شفت ایلماز

41,360,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 4 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 4 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

44,650,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 5/5 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 5/5 کیلووات 67 دور هالو شفت ایلماز

49,350,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه

الکتروگیربکس 7/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

الکتروگیربکس 7/5 کیلووات 48 دور هالو شفت ایلماز

86,000,000 تومان

حداقل سفارش : 1 دستگاه


معامله ای مطمئن با اعضای ویژه و دارای نشان! اطلاعات بیشتر

اطلاعات تماس مهندسی آرد کار صنعت

آدرس : دفتر فروش: ایران-تهران-تهران-منطقه 2-خیابان باقرخان غربی - پلاک 92 - طبقه 5 - واحد 14- کدپستي 1441633587

موبایل : 09351271920

تلفن : 021-88217327

وب سایت : www.behsanat.com